Ga direct naar de inhoud.

Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Wim van Leeuwen. Wim van Leeuwen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Wim van Leeuwen;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Wim van Leeuwen;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Wim van Leeuwen.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Wim van Leeuwen daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Wim van Leeuwen stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Wim van Leeuwen verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Openingstijden

Maandag: 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:30 uur
Zaterdag: 09:00 tot 16:30 uur
Wim van Leeuwen
Julianastraat 1aa
2291 TP Wateringen
+31 (0)174 293 289

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste actie’s en nieuwe producten? Vul dan uw e-mail adres in.

Volg ons op